Astrid Skedsmo

med Ingen kommentarer

Jeg vil absolutt anbefale fortellerkurset for det gir en verktøy man kan bruke på veldig mange områder, ikke «bare» ren fortelling av historier. Og Dagny gir gode personlige tilbakemeldinger.