Lærer på Emma Hjort skole

med Ingen kommentarer

Jeg fikk overvære 2 forestillinger med 2 ulike grupper. Begge gangene «fanget» du elevene og fikk dem med deg. Følgende kommentar kom fra en elev; Dette var bedre enn gym! (Denne eleven liker gym.) Det sier vel det meste.