Flere referanser

med Ingen kommentarer

Jeg hadde god utbytte av rådgivningen jeg fikk av Dagny hva gjaldt markedsføring. Hun vet hva hun snakker om, var fokusert i sine innspill og konfronterende. Her nyttet det ikke med lettvintheter, her måtte jeg tenke meg grundig om, reflektere og analysere – hva jeg gjør, hva jeg kan tilby, og hvordan jeg kommuniserer – og vil kommunisere – det ut til kundene. Slikt liker jeg! Dagny bidro til å gjøre meg bedre ved å framstå mer tydelig.

Anna Sigridsdatter Heen
Samlivs- og relasjonsrådgiveren