Retorikk for ungdom

med Ingen kommentarer

Fredag hadde jeg gleden av å ha en time om retorikk og formidling  for 9 A på Østerås skole. Det var jammen en lydhør forsamling! Hovedtemaet var hvorfor de fleste av oss trenger å kunne litt om retorikk; Arbeidslivet forventer at du kan presentere en idè for kollegene, sjefen eller kunder. Dessuten gir kunnskap om retorikk MAKT. Makt til å bli tatt på alvor og bli lyttet til!