Fortellerkurs/kurs i muntlige ferdigheter for barn/ungdom

Dagny Mikkelsby

Den viktigste ferdigheten?

Å kunne uttrykke seg muntlig er en grunnleggende ferdighet, sier Kunnskapsdepartementet. Kanskje den viktigste?

Fortelling = Kommunikasjon

Kulturavdelingen tilbyr fortellerkurs for barnekolen og kurs i muntlig ferdigheter for ungdomsskolen og videregående utdanninger. Kursene spesiallages til hver enkelt gruppe etter hvilke behov de har.

Presentasjonsteknikk

For ungdomsskolen og videregående utdanninger tar kursene vanligvis for seg tre hovedområder; innhold, kropp og stemme. Her får elevene demonstrert hvordan ulike uttrykksmåter påvirker budskapet. Vi arbeider også med ordvalg og bruk av betoning, pauser, tempo og artikulasjon samt gester, blikk og mimikk.

Muntlige ferdigheter

For barneskolen gjelder det først og fremst å skape fortellerglede! Gruppen arbeider som regel med selvlagde historier, vitser eller små eventyr. Vi fokuserer på samarbeidsleker og leker som stimulerer fantasien.

Selvtillit

Det å fortelle, enten det dreier seg om voksne eller barn som skal utrykke seg, handler ikke bare om teknikker. Det handler om selvtillit nok til å tørre å fortelle. Alle kurs bruker derfor coaching og fortelling som pedagogiske verktøy.