En tanke som er innpakket i fortelling vil alltid leve” Ben Okri, forfatter

Å kjenne vår kulturs grunnleggende fortellinger er nødvendig kompetanse for å bli kjent med verdiene samfunnet vårt er bygget på.

Fortelling hjelper oss

  • til å forstå virkeligheten og kompleksiteten i livet
  • til å danne vår selvoppfattelse
  • til å forme vår egen identitet.

Kulturavdelingen tilbyr all slags fortellinger;

  • eventyr og sagn
  • myter
  • livshistorier

Historiene kan brukes som en inngangsport til vår egen ellers andres kulturer og/eller de kan belyse et gitt tema som f.eks, vennskap, ærlighet, mobbing eller lignende.