Fordi fortelling er kommunikasjon som virker!

Og ikke en hvilken som helst kommunikasjonsform, men den mest brukte, og antagelig den mest effektive gjennom tidene. Bare tenk på det; all gammel kunnskap er først fortalt, siden skrevet ned.

I begynnelsen var fortellingen. Det gjelder vår historie, slik vi kan lese om den i Kongesagaene, vårt lovverk, Den eldre og yngre Edda, og all religion… da tok Gud et ribben fra Adam og av det skapte han kvinnen. Ja, alle religioner er stappende full av historier og det med god grunn.

Ta Jesus, Budda, eller f.eks Mohammed. Alle brukte lignelser og historier for å få folk til følge seg. Millioner av troende over hele verden sier oss at de var fortellere med stor suksess.

Reklame og PR byråene lever av å lage fortellinger for sine kunder. Som historien om den stakkars fremmedarbeideren som ligger under bilen og blir skjelt ut av sin svenske sjef – inntil han vinner i Lotto og kjøper hele verkstedet. Hærlig!

Men hvorfor virker fortelling så godt?

Fordi fortelling kan

“trekke ut essensen av en idé og formidle den med lynets styrke og hastighet” som Anette Simmons sier det.

Og fordi en god historie har en kraft i seg til å engasjere, berøre og skape samhold. Vi mennesker er simpelthen skapt til å ta imot informasjon som kommer via en historie. Fortellinger lar deg være medskapende og rører ved deg på et annet plan enn regler og læresetninger gjør. De kan brukes til å forklare og gi liv til selv de tørreste fakta.

Det er derfor fortelling ble og blir brukt til å spre politiske ideer.

“Great leaders tell great stories”, som de sier i USA.

”I have a dream…” sa Martin Luther King.

Obama bruker små historier om urettferdighet som gjerne avsluttes med; Yes, we can!

Flere og flere bedrifter bruker også fortelling for å markedsføre seg, motivere sine medarbeidere og kunder og skape goodwill i samfunnet. Som Dr. Howard Gardner, professor ved Harvard University, sier det;

«Storytelling is the single most powerful tool in a leader’s toolkit.