Hvordan trollbinde med det skrevne ord?

Varighet fra 1 time til minikursvarianten som er 3 timer

  • Hvorfor lese og hvordan får du tilhørerne med?
  • Fortellerens viktigste virkemidler;
    • pauser
    • tempo
    • tonefall

Sagt om foredraget

Mye nyttig på kort tid!

Hvor mange bøker har du lest inn?