På verkstedet legger vi vekt på å bruke barnas naturlige fantasi og skaperglede gjennom å forme, tegne, male og designe fine ting. I januar har vi verksted for 1 kl , 2 kl mandager og 3 og 4 onsdager.

Kursene starter i uke 2 og varer i 10 uker.

I mars stiller vi ut noen av arbeidene på kunstveggen på Eiksmarka senter.

Kurset dekkes delvis av SFO.