Ord og argumenter – Hvordan argumentere så folk lytter!

Dette er kurset for deg som vil lære mer om hvordan du skal formulere deg muntlig. Vi tar opp hvordan du oppnår tillit, hvordan du skal forme det du vil si og hvordan du finner og presenterer de gode argumentene.

Innhold

Engasjer en forsamling bare med ord! La Fleurs (taleskriver for USAs president) 5 tips. Analyse: Den retoriske situasjonen. Hva gjør jeg for å vise at jeg er autentisk og troverdig? 5 byggeklosser for en god presentasjon/tale. Topoi; veien til de gode argumentene.

Målgruppe

De som holder presentasjoner/innlegg og vil lære hvordan de best kan fange oppmerksomheten overbevise tilhørerene.

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha lært å bygge opp en interessant presentasjon gjennom retoriske og fortellertekniske virkemidler.