BLI hørt benytter en rekke teknikker som hjelpemidler i undervisningen til å bli god i utøver av de praktiske ferdighetene. Teknikk omfatter metoder og prosesser som tar utgangspunkt i de gitte forutsetninger og utnytter den generelle og spesielle kunnskap du har på området til målrettet virksomhet innen fortelling, samtale og tale.

Teknikkene hjelper deg i å bli bedre i utøvelse av praktiske ferdigheter i å BLI hørt.

Hvordan formidle så folk lytter

Retorikk + formidling + presentasjon = Kunsten å overbevise

Retorikk

Retorikk er læren om å argumentere slik at at du blir lyttet til. Det gjør du beste ved å bruke

  • logos som er fakta/fornuft
  • patos – der du rører ved tilhørernes følelser, helst gjennom en historie
  • etos -som handler om hvordan du skal fremstå troverdig.

Vi jobber med å finne de riktige ordene og argumenter som styrker din sak.

Formidling

Formidling er vesentlig for å fortelle historier på en troverdig måte. En god historie har en kraft i seg til å engasjere, berøre og skape samhold. Du kan bruke historiene som læring og underholdning eller som en del av påvirkningen i retorikken. Tidligere leder av Verdensbanken Steve Denning  sa det slik;

Great leaders tell great stories.

Stemmebruk

I stemmebruk lærer du hvordan du blir tryggere på din egen stemme og din evne til formidling. Vi bruker mye humor når vi gjør opptak av stemmen og du lærer hvordan du takler nervøsitet og hvordan du kan bruke pauser, tempo, tonefall og visualisering for å gi et godt og troverdig inntrykk.

Høytlesing

Hvordan leser du så du kan høre en knappenål falle? Hvordan fanger du inn tilhørerne bare med stemmen, enten de er barn eller voksne? På kurset lærer du hvordan du kan aktivisere tilhørernes indre bilder slik at de blir medskapende. Du lærer også hvordan du kan bestemme deg for hvilket budskap du vil ha fram og vinkle historien slik at det passer til den gruppen du leser/forteller for. Kurset er spesielt velegnet til barnehageansatte, førskolelærere og lærere.