Hvordan formidle så folk lytter

Retorikk kurs = formidling = presentasjon = Kunsten å overbevise.

Retorikk er læren om å argumentere slik at at du blir lyttet til. Det gjør du beste ved å bruke logos som er fakta/fornuft, patos – der du rører ved tilhørernes følelser, helst gjennom en historie, og etos -som handler om hvordan du skal fremstå troverdig. På kurset jobber vi med å finne de riktige ordene og argumenter som styrker din sak.

Fortellerkurs

Fortellerkurset er for deg som vil lære å fortelle historier på en troverdig måte. En god historie har en kraft i seg til å engasjere, berøre og skape samhold. Du kan bruke historiene som som læring/underholdning eller som en del av påvirkningen i retorikken. Tidligere leder av Verdensbanken Steve Denning  sa det slik; «Great leaders tell great stories».

 Stemmebruk

kurset i stemmebruk arbeider vi med hvordan du blir tryggere på din egen stemme og din evne til formidling. Vi bruker mye humor når vi gjør opptak av stemmen og du lærer hvordan du takler nervøsitet og hvordan du kan bruke pauser, tempo, tonefall og visualisering for å gi et godt og troverdig inntrykk.

Høytlesing

Hvordan leser du så du kan høre en knappenål falle? Hvordan fanger du inn tilhørerne bare med stemmen, enten de er barn eller voksne? På kurset lærer du hvordan du kan aktivisere tilhørernes indre bilder slik at de blir medskapende. Du lærer også hvordan du kan bestemme deg for hvilket budskap du vil ha fram og vinkle historien slik at det passer til den gruppen du leser/forteller for. Kurset er spesielt velegnet til barnehageansatte, førskolelærere og lærere.